Video -

kommunikasjon

Med et solid strategisk rammeverk, er det tid for å slå av den venstre og på den høyre hjernehalvdelen. Vi har nå tydelige retningslinjer som det kan tenkes kreativt innenfor. Ved å hoppe over denne fasen og gå for raskt inn i produksjonsfasen, er det fort gjort å lage videoer som ikke gir noen som helst merverdi, utover det som allerede kommuniseres gjennom tekst og stillbilder.

Ide og konsept

Rent teknisk kan video beskrives som et audiovisuelt format. Vår oppgave er å kombinere lyd og bilde på en måte som best formidler ditt budskap. Skal vi spille på følelser eller fornuft? Skal vi forenkle, eller må vi utdype? Her er det mange veier til Rom. For å finne den rette, og ikke komme kreativt på avveie, må vi kunne svare på hva, hvordan og hvorfor?

HVA

Vi starter alltid prosessen med å konkretisere. Hva er det viktigste som må frem i formidlingen? Hva skal kommuniseres gjennom det du ser, og hva skal kommuniseres gjennom det du hører?

Vi brainstormer:

  • Budskap
  • Bilde
  • Lyd

Her diskuterer vi elementer som animasjon eller opptak? Location eller studio? Skal vi bruke fortellerstemme, intervjue mennesker eller ha en kombinasjon? Trenger vi grafiske elementer og lydeffekter?

HVORDAN

Deretter må vi finne ut hvordan vi skal se og høre det? Hva slags fortellerteknikk skal vi bruke? Hvilket stiluttrykk skal vi skape? Hvilke følelser skal vi vekke hos seerne?

Vi tar valg omkring:

  • Historiefortelling
  • Tone-of-voice
  • Stil og stemning

Her tar vi stilling til virkemidler som type musikk, voice-over, grafikk, farger, kamerabevegelser, klippestil, etc.

HVORFOR

Parallelt med å besvare hva og hvordan, må vi hele tiden passe på hvorfor. Samsvarer de kreative tankene med det vi prøver å oppnå? Er vi tro mot virksomhetens DNA? Resonnerer dette med målgruppen?

Vi spør oss selv om ide og konsept tjener:

  • Strategien
  • Merkevaren
  • Seeropplevelsen

Først når vi er sikre på at vi har gjort de riktige valgene, kan vi begynne selve produksjonsarbeidet. Nå har vi en bevissthet rundt hva vi skal lage og retningen vi har valgt.

about-agency

Vi vil gjerne høre fra deg!

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat om hva vi kan få til sammen.