Video for INTERNKULTUR

Dette kaller vi det «grønne området» i merkevarebyggingen. Her skal du motivere en helt spesiell målgruppe, nemlig de ansatte. De ansatte utgjør fundamentet i virksomheten, og målet er å skape samhold, engasjement og stolthet.

Den gode intern- kommunikasjonen

Det vil alltid kunne oppstå situasjoner der ansatte stiller spørsmål ved om arbeidsplassen er verdt tiden og innsatsen. En ansatt som fullt ut forstår og identifiserer seg med bedriftens mål og verdier, og som føler seg som en viktig og sett brikke i det store bildet, vil både trives bedre og yte mer. Video kan spille en avgjørende rolle i kommunikasjonen mellom ledelse og ansatte. I det grønne området gjelder det å samhandle med de ansatte på en måte som løfter deres oppfatning av bedriften, seg selv, sine kolleger og deg som arbeidsgiver.

Det er to måter å bruke video på for å kommunisere med de ansatte:

FREMGANGSMÅTER

Opplæring og Informasjon

Denne fremgangsmåten brukes for å kommunisere med seere som er i moduset vi kaller «utvikling». Disse ønsker faglig oppfølging for å styrke egen mestring, og bedre innsikt i bedriften for å forstå den større sammenhengen de er en del av.

Video kan her brukes til å formidle yrkeskunnskap og informasjon om organisasjonen.

Selv om du bruker videoer for å orientere internt, er det ikke sikkert at seerne finner de hverken hjelpsomme eller verdifulle. Skal du oppnå det, må videoene formidle fagmessig relevans, og gi de ansatte informasjon de opplever som nyttig. Slik løfter du kommunikasjonen mellom ledelse og ansatte, og oppnår målet om å styrke kulturen internt.

Videoene må skape følgende seeropplevelse: «Dette hjalp meg å forstå organisasjonens visjon og aktiviteter, og hvordan jeg bedre kan mestre min rolle.»

Begeistring og Anerkjennelse

Denne fremgangsmåten brukes for å kommunisere med seere som er i moduset vi kaller «trivsel». Disse ønsker en følelse av tilhørighet og kollegialt samhold, samt å bli sett og verdsatt av ledelsen.

Video kan her brukes til å skape positive tilskudd i jobbhverdagen, styrke sosiale aktiviteter, og løfte fram og hedre bragder og ekstraordinær innsats.

Selv om du lager videoer ment for å bedre relasjonen med de ansatte, betyr ikke det at de automatisk treffer blink. Skal du lykkes med det, må videoene klare å formidle budskapet troverdig, oppriktig og menneskelig. Slik løfter du kommunikasjonen din som arbeidsgiver, og oppnår målet om å styrke kulturen internt.

Videoene må skape følgende seeropplevelse: «Dette ga meg en følelse av å være en del av et positivt miljø, og at jeg blir verdsatt både som menneske og ansatt.»

Eksempler fra våre prosjekter

Channel
JOTUN
Channel
Johnson & Johnson
Channel
BYGGMAKKER
Channel
ABAX
about-agency

Vi vil gjerne høre fra deg!

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat om hva vi kan få til sammen.