Video for INNSALG

Dette kaller vi det «blå området» i merkevarebyggingen. Her er målet å utmerke seg for målgruppen som befinner seg i midten av kundereisen. De som har oppsøkt deg fysisk eller digitalt, fordi de vil vite mer om deg og ditt. Tar du imot disse besøkende på riktig måte, leder det til konvertering og salg.

Den gode forklaringen

Fordi disse menneskene befinner seg i dine kanaler, har du allerede oppmerksomheten deres. Kanskje utforsker de nettsidene dine, eller YouTube-kanalen? Eller kanskje de har takket ja til et møte, meldt seg på en konferanse, eller på et fysisk eller digitalt event? At de befinner seg der de er, viser at de vil vite mer om virksomheten din og hva du kan tilby.

I det blå området gjelder det å bistå seerne i deres vurdering og beslutningsprosess. Vi deler inn i to måter for å gjøre dette gjennom video:

FREMGANGSMÅTER

Innledning

Denne fremgangsmåten brukes for å imøtekomme seere som er i moduset vi kaller «nysgjerrig». Disse prøver å danne seg et inntrykk av deg og dine konkurrenter, for å finne hvem som er den beste løsningen for dem.

Tilgjengeliggjør og vis videoer som introduserer virksomheten og det du har å tilby, for å dekke disse seernes behov for innledende informasjon.

Selv om du bruker video i introduksjonsfaser, betyr ikke det at du automatisk skaper det rette inntrykket. Skal du lykkes med det, må videoene ha som funksjon å formidle hva du er og hvem du er på en lettfattelig og engasjerende måte. Da finner seeren raskt ut om hen er på rett spor. Slik imøtekommer du de «nysgjerrige» og oppnår målet om å styrke innsalget.

Videoene må skape følgende seeropplevelse: «Dette fikk meg til å forstå at virksomheten, og dens produkter og tjenester er aktuelle for meg.»

Begrunnelse

Denne fremgangsmåten brukes for å imøtekomme seere som befinner seg i moduset vi kaller «granskende». Disse evaluerer det du tilbyr grundigere, og ønsker en dypere forståelse for å kunne ta en trygg beslutning.

Tilgjengeliggjør og vis videoer som gir disse seerne spesifikk og utdypende informasjon, og svarer på deres mer konkrete spørsmål.

Selv om du bruker video til å gi seerne gode grunner for hvorfor de skal velge deg og ditt produkt, betyr ikke det at du automatisk har skapt tillit. Skal du lykkes med det, må videoene forklare hvordan virksomheten, produktene og tjenestene fungerer på en måte som seerne forstår og virkelig tror på. Slik når du gjennom hos de «granskende», og først da oppnår du målet om å styrke innsalget.

Videoene må skape følgende seeropplevelse: «Dette gjorde meg trygg på at produktene og tjenestene er autentiske, og at de dekker mine krav, behov og ønsker.»

Eksempler fra våre prosjekter

Channel
JOTUN
Channel
REEN
Channel
CEMIT
Channel
Marthinsen & Duvholt
about-agency

Vi vil gjerne høre fra deg!

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat om hva vi kan få til sammen.