Videostrategi

En strategi er det samme som en plan. Og videostrategi er ikke noe mer mystisk enn at du tenker før du kaster ut manusideer eller trykker på rec. Som med all annen planlegging, handler det om å finne den mest effektive veien til mål. Med videostrategien på plass, er det lett å avgjøre hvilke ideer som er hensiktsmessige, og hvordan du får mest mulig at av budsjettet og opptaksdagene du har til rådighet.

Måldefinisjon

Du kan ikke legge en god plan, uten å vite hva du planlegger for. Det første vi gjør i strategiarbeidet er å kartlegge hva du ønsker å oppnå. Ulike mål krever ulike verktøy. Du kan ikke sage med en hammer, eller trekke spiker med en sag. På samme måte er det stor forskjell på en video som skal lede trafikk til landingssiden din, og en video som skal ligge på selve landingssiden. Disse to videoene har hvert sitt mål og krever ulik utforming for å nå dem. Det er fordi de skal fungere i forskjellige områder av merkevarebyggingen.

I Splæsh skiller vi mellom fire slike områder: Synlighet, Innsalg, Kundepleie og Internkultur. Først når vi vet hvilket eller hvilke områder ditt prosjekt befinner seg i, kan vi ta bevisste, strategiske valg, og velge riktig fremgangsmåte.

Seerperspektivet

Ved å skille mellom områder, åpenbares målgruppen vi skal henvende oss til automatisk. Vi får raskt svar på spørsmålene: Skal vi snakke til interne eller eksterne seere? Er de eksisterende kunder, eller ikke? Hvor er de i kundereisen? Slik får vi sett det hele fra målgruppen sitt perspektiv. Videre kan vi for eksempel nyansere målgruppen som består av dine «eksisterende kunder». Fordi kunder som er «nykommere» og kunder som er «viderekomne», vil ha ulike behov og ønsker i forhold til din kommunikasjon.

I Splæsh opererer vi med åtte ulike modus kundene dine kan være i. Denne inndelingen gir deg kunnskap om hvilke budskap de er lydhøre for, og dermed også hvilke videotyper som er aktuelle eller mest effektive å bruke.

Videofunksjoner

Det er nettopp seermodus-forståelsen som gjør at vi kan stadfeste hvilke funksjoner videoene må ha. Fordi videoens funksjon alltid handler om å imøtekomme seernes behov og ønsker. Det er slik du oppnår effekten du er ute etter. I strategiarbeidet kan du faktisk trekke en direkte linje fra målene dine, til seeropplevelsen du må skape for å lykkes.

 Hvis målet er å styrke synligheten, er løsningen å lage videoer som seerne får lyst til å plukke ut i mengden. Hvis målet er å styrke innsalget, er løsningen å lage videoer som seerne opplever relevante og informative. Hvis målet er å styrke kundepleien, er løsningen å lage videoer som gir seerne den hjelpen de trenger. Og hvis målet er å styrke internkulturen, er løsningen å lage videoer som skaper stolthet og samhold, og gir de ansatte opplevelsen av å bli respektert og forstått av deg som arbeidsgiver.

Videoplassering

Det spiller ingen rolle hvor bra en video er, hvis den blir brukt i feil markedsføringsområde, eller vist for noen i feil seermodus. Derfor går mye av strategiarbeidet ut på å gi deg fugleperspektivet fra start. Da blir det enklere å plassere videoene på de riktige stedene, for de riktige seerne.

Det er fristende for mange å publisere alle videoene de har på YouTube, selv om det kanskje er strategisk feil. Med en klar videostrategi, unngår du ineffektive valg, fordi du har fått et bevisst forhold til hvilke oppgaver de ulike videoene skal løse på de ulike stedene i merkevarebyggingen.

about-agency

Vi vil gjerne høre fra deg!

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat om hva vi kan få til sammen.