Video -

produksjon

Å lage en video er som å bygge lag på lag. Hvis vi ikke er nøyaktige nok, vil feil og mangler i et lag påvirke det neste. For å sikre at vi raskt og effektivt når vårt mål, skjer videoproduksjonen i tre faser.

FORARBEID

Vi begynner med å skrive et manus. Her er poenget å få fram akkurat hva som skal bli vist og sagt, slik at vi får et inntrykk av helheten. Hvor detaljert og presist manuset bør være, avhenger av hva slags video som skal produseres. Animasjon krever for eksempel mer presisjon enn intervjubaserte videoer.

For at alle involverte lettere skal forstå hva som skal lages, må vi som oftest visualisere manuset på et vis. Noen ganger lager vi et enkelt storyboard, hvor scenene skisseres opp med tegninger. Andre ganger lager vi en kladdeversjon av videoen, hvor vi klipper tegninger, referansebilder og opptak sammen med musikkeksempler og fortellerstemme.

Et ferdig formulert og visualisert manus, utgjør oppskriften vi skal følge videre i prosessen. Men like viktig er det at vi med dette har gitt oss selv sjansen til å justere, og gjøre gode endringer, før vi faktisk filmer eller animerer noe som helst.

PRODUKSJON

Nå som manuset er på plass, er det på tide å konkretisere detaljene. Har vi for eksempel planlagt en scene som viser ansatte i arbeid, må vi bestemme akkurat hvem som skal være med, og hvor de skal filmes.

Når alle detaljene er avklart, kan vi starte planleggingen av det praktiske. Hvilke scener skal spilles inn når? Hvor lang tid trenger vi på hver lokasjon? Når må utstyret være rigget og klart i studio? Hvem har ansvar for å ta med hva? Etc.

Etter at planen for det praktiske er klar, gjenstår det bare å fullføre opptakene. Hvor mange timer, mennesker eller andre ressurser som kreves, vil variere med størrelsen og ambisjonsnivået på prosjektet.

Etterarbeid

I etterarbeidet klipper vi sammen det beste fra opptakene. Så legger vi på musikk, grafikk og eventuell animasjon og fortellerstemme. Noen ganger følger vi manuset til punkt og prikke, andre ganger er det i selve klippen historien blir til. Denne prosessen ender opp i et førsteutkast vi vurderer sammen med deg som oppdragsgiver.

Basert på inntrykket av dette førsteutkastet, foretar vi eventuelle justeringer. Kanskje ser vi at noen elementer mangler? Kanskje må fortellerstemmen skrives om for å binde intervjuene bedre sammen? Kanskje noe ble for langt og må tas vekk? Eller kanskje noe ble utydelig og må suppleres med grafikk eller animasjon for å gi mening?

Til slutt, når vi har foretatt de nødvendige justeringene og alle er fornøyde, kan vi ferdigstille videoen. Det kan for eksempel bety at lyd og farger finjusteres, at den endelige fortellerstemmen spilles inn, at høykvalitets animasjoner rendres, og subtekst transkriberes og legges på.

Kill your darlings

«Kill your darlings» er et kjent begrep innenfor alt skapende arbeid. Også innen videoproduksjon. En «darling» kan være en scene, en replikk eller en fortellerstemme. Egentlig hva som helst. Det å «avlive en darling», høres dramatisk ut, og kan oppleves slik også. Men det handler bare om å innse at denne detaljen, denne darlingen, faktisk ikke gjør den jobben den skulle. Kanskje tvert imot. Kanskje den bare forkludrer budskapet. Da er det bare én fornuftig ting å gjøre, og det er å fjerne den. La fornuft overstyre følelsene. 

Det kan bety at noe du selv liker godt, må klippes vekk, fordi målgruppen din ikke finner akkurat den informasjonen nødvendig. Det kan også bety at du må forenkle tungt stammespråk, selv om du helst vil være 100% fagkorrekt, simpelthen fordi seerne ikke vil forstå hva du sier.

De riktige valgene vil være de som bidrar til å gjøre videoen så forståelig, interessant og fengende som mulig for seeren.

about-agency

Vi vil gjerne høre fra deg!

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat om hva vi kan få til sammen.